Saturday, September 5, 2015

Phân biệt câu hỏi hành động và câu hỏi nghiên cứu

Phân biệt câu hỏi hành động (strategic question) và câu hỏi nghiên cứu (research question)


Nguyễn Hoàng Mỹ Phương dịch [*]

Phân biệt câu hỏi hành động (strategic question) và câu hỏi nghiên cứu (research question)

Câu hỏi hành động:
  • Câu hỏi hành động là những câu hỏi có mối quan tâm đến điều gì nên thực hiện trong một tình huống cụ thể; nghĩa là có nhu cầu cần câu trả lời cho các vấn đề hoặc khó khăn đang gặp phải. Một người đối mặt với câu hỏi hành động sẽ phải vận dụng tất cả những gì họ biết, giúp họ đánh giá xem điều gì tốt nhất nên làm. Có thể họ cũng chẳng quan tâm đến bao nhiêu nghiên cứu đã được thực hiện.
  • Câu hỏi hành động quan tâm đến tương lai – điều gì nên được thực hiện? Đó là lý do vì sao mà câu hỏi hành động khác với câu hỏi nghiên cứu. Không thể nào nghiên cứu được những sự việc chưa diễn ra (tuy nhiên, có thể nghiên cứu được điều mà mọi người nghĩ là có thể xảy ra trong tương lai).
Câu hỏi nghiên cứu:
  • Câu hỏi nghiên cứu đa số đều ám chỉ đến cái gì đã và đang xảy ra, thường quan tâm đến việc miêu tả và giải thích sự việc, hiện tượng hơn là đề xuất điều gì đó nên được thực hiện. Các câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu có thể không nêu được những hành động nên thực hiện nhưng chúng có thể xây dựng một nền tảng vững chắc để đánh giá và ra quyết định.
  • Câu hỏi nghiên cứu có thể trả lời bằng cách nghiên cứu, còn câu hỏi hành động chỉ có thể được trả lời thông qua hành động phán xét và quyết tâm.
Ví dụ, luận văn thạc sĩ "Tín dụng và quản trị rủi ro giá cho ngành cà phê Việt Nam" (2012):
  • Câu hỏi hành động: Làm thế nào để cung cấp vốn (đầu tư trồng và kinh doanh) cũng như quản trị rủi ro giá cho ngành cà phê Việt Nam một cách bền vững bằng các công cụ thị trường, trong bối cảnh tự do hóa thương mại.
  • Câu hỏi nghiên cứu: Tình hình nguồn vốn chủ yếu được sử dụng trong ngành cà phê và thực trạng quản trị rủi ro giá cà phê tại Việt Nam.

[*] Nguồn: Colin Fisher (2007), "Researching and writing a dissertation - A guide book for business students", trang 34-35.