Saturday, July 23, 2011

Doc Sach

Phương pháp đọc sách

Theo hướng dẫn dành cho học sinh cấp 2 (GCSE) ở Anh

Trước hết là có 2 cách đọc chính.

SKIMMING là đọc lướt qua để nắm nội dung chính. Đọc mục lục, nhìn qua tên của các chương để nắm bắt coi cuốn sách này nói về chuyện gì. Khi đọc qua 1 trang sách thì mục tiêu không phải là đọc từng chữ một mà nhìn lướt qua coi cái văn bản đó đưa ra thông tin gì.

SCANNING là đọc lướt qua để tìm một nội dung cụ thể. Tức là bạn đã biết điều mình cần tìm và tìm coi cuốn sách này nói gì về vấn đề đó.

(trang 80, Don Shiach [1996] 2002 Written English, Hodder Education)

No comments:

Post a Comment