Saturday, July 2, 2011

Introduction

Mở đầu

Các ngành xã hội và nhân văn là dịch từ tiếng Anh Social Sciences and Humanities, tức là cũng giống như từ cái tên của Đại học (các ngành) khoa học xã hội và nhân văn tp.HCM, tức là gồm các ngành từ văn chương, báo chí cho đến triết và xã hội học, hay thậm chí (theo quan điểm Anh Mỹ) cả kinh tế nữa.

Sổ tay là một dạng notebook, tức là những khái niệm cần thiết để sinh viên đi nghiên cứu, nhưng ở đây sẽ gồm cả dạng như nhập môn (sách tiếng Anh hay lấy tựa là Introduction), lẫn chuyên khảo (mà tiếng Anh hay gọi là reader).

Sau con đường dài đã đi, chuẩn bị đi tiếp một chặng đường mới trong khoa học, và cũng cần phải dẫn luận văn cho nhiều sinh viên khác cho nên tui cho các bài viết cả tạm coi là hoàn chỉnh lẫn những đoạn ngắn nhỏ lên đây để có thể tra cứu và hiểu thêm. Vì các bạn sinh viên đang được tui giúp sau kỳ thi sẽ thành đồng nghiệp ngang hàng với tui cho nên từ bây giờ nếu các bạn í có đoạn nào hay tui cũng sẽ cho luôn lên đây, tất nhiên là cần phải có đầy đủ tên tác giả rồi, dù rằng cái tên đó có thể là tên khác. Và tất nhiên, những gì ở trên đây còn được thay đổi và hoàn chỉnh theo thời gian cho nên không nên được coi là tài liệu để trích dẫn chính thức.

Một số vấn đề lý thuyết khác có sẵn trên trang bansacdantocvietnam.blogspot.com

No comments:

Post a Comment