Monday, January 7, 2013

Hội thảo quốc tế trực tuyến về Di dân và Nhập cư


HỘI THẢO TRỰC TUYẾN WILEY-BLACKWELL VỀ DI DÂN VÀ NHẬP CƯ 11/2012
Lý Nhân

Tổ chức Wiley-Blackwell[1] vừa hoàn thành Hội Thảo trực tuyến lần thứ 4 sau 2
lần năm 2010 [2] và 1 lần năm 2011[3] một cách  ấn tượng. Lần này chủ đề
chính là về vấn đề di dân, nhập cư cùng những con số, bài diễn văn chính, mục
tranh luận, vấn đáp trực tuyến sôi nổi đã thu hút trên 2600 tham dự viên từ 146
quốc gia khác nhau [4].

Phát triển từ mô hình hội thảo gọn nhẹ và hiệu quả, lần này Wiley-Blackwell vẫn
có ý nghĩa như một điểm hẹn của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và những
cá nhân có quan tâm đến vấn đề di dân trên toàn thế giới. Nếu như 3 hội thảo
trước bàn về việc Phá Vỡ Những Hạn Định (9/2010), Khoa học Xã hội và Mưu
Cầu Hạnh Phúc (11/2010), Những Chân Dung của Chiến Tranh (11/2011), hội
thảo về di dân lần này xoáy sâu với những cái nhìn đa chiều qua những đề mục
chính về lịch sử bối cảnh nhập cư, bản đồ nhập cư của thế giới mới, nhập cư và
kinh tế, môi trường. Đặc biệt, chuyên mục các vấn đề xã hội từ việc di dân hầu
như lúc nào cũng thu hút lượng quan tâm đông đảo nhất [5].

Về hình thức, ngoài các file âm thanh thu sẵn (podcasts), những đầu báo được
sàng lọc theo chủ đề và workshops, thì hội thảo năm nay có thêm các video clips
về đối thoại chính sách, diễn thuyết bởi Dr. Matthew Gibney [6], Dr. Alessio
Cangiano [7], Dr. Isabel Shutes[8], Dr. Alexander Betts [9], Dr. Mary Boswell,
do Rob McNeil thuộc tổ chức Migration Observatory[10] của Đại Học Oxford dày
công thực hiện. 2 bài diễn văn chính (Keynotes) của Hội Thảo được đảm trách bởi giáo sư kỳ cựu
U. Kothari của  Đại Học Manchester, Anh [11] cùng D. Hoeder của  Đại Học
Arizona, Hoa Kỳ và Đại Học Bremen, Đức [12], được hỗ trợ theo sau bởi các bài
viết chất lượng, cung cấp cái nhìn phong phú về chính sách mở rộng  của liên
minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với việc nhập cư, ảnh hưởng của việc di dân lên sự
nghèo đói ở Trung Quốc, phân tích thành phần nhập cư và giới tính, nguồn gốc
gia đình và sự phát triển của các học thuyết về di dân.

Hội thảo năm nay vẫn tuân theo cấu trúc và trình tự logic, cùng tính linh hoạt về
giờ giấc như 3 hội thảo trước, tạo điều kiện tối đa cho tham dự viên từ các múi
giờ khác nhau được tiếp cận thông tin đồng đều. Tuy nhiên, có thể thấy được
công phu  trong  tổ chức của Wiley-Blackwell từ việc phát triển nội dung các
workshops thành hình thức trực tuyến và đề tài cũng rất thiết thực cho những
nhà nghiên cứu từ bậc lão làng đến người nghiên cứu non trẻ. Các đề tài mới mẻ
có thể kể đến như quản lý công tác thu thập, hiệu đính ấn phẩm, xuất bản, các
lời khuyên trong việc xuất bản công trình khoa học [13]. Những phiên vấn đáp
trực tuyến giữa người tham dự và các học giả hàng đầu cũng là 1 điểm nhấn cho
hội thảo kỳ này, điển hình là “Khái niệm tự do và quyền chọn lựa trong nhập cư” của Giáo sư U. Kothari từ Đại học Manchester đã thu hút rất nhiều câu hỏi, thậm
chí kéo dài cho đến tận ngày cuối cùng của Hội thảo.

Chi phí là 1 chi tiết không được công bố rộng rãi tại Hội thảo. Chắc chắn 3 Hội
thảo vừa qua là những minh chứng mạnh mẽ cho sức ảnh hưởng tích cực từ các
hội thảo trực tuyến với chi phí thấp. Tuy nhiên, để tiện đường cho các nghiên
cứu,  đối chiếu trong tương lai  để số lượng hội thảo trực tuyến  được tổ chức
thường xuyên hơn con số 1 trong mỗi năm, bản báo cáo tài chính sẽ góp thêm
vào 1 tư liệu quý giá để tham khảo.

Đường dẫn chính:
http://wileyblackwellexchanges.com/ Migration in a Changing World: Where Do
We Go Now? Online Conference 5-9 November 2012.
Tham Khảo tại:
[1]  http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html Introduction about WileyBlackwell Publisher
[2]  http://wileyblackwellwellbeing.wordpress.com/ Well-Being: The Cure-All for
Social Sciences?
[3] http://wileyblackwellwar.wordpress.com/ The Changing Face of War
[4] http://wileyblackwellexchanges.com/about/ Wiley-Blackwell Exchange
[5] http://wileyblackwellexchanges.com/2012/11/07/virtual-issue-migrationand-society-part-1-now-live/ Migration and Society Part 1- Live.
[6]  http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/profile/matthew-j-gibney.html Dr.
Matthew Gibney’s Research Area
[7]  http://www.usp.ac.fj/index.php?id=11805 Dr. Alessio Cangiano’s Research
Area
[8]http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/profile.aspx?KeyValue=
i.h.shutes@lse.ac.uk Dr. Isabel Shutes’ Research Area
[9]http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/profile/alexander-betts.html Dr.
Alexander Betts’ Research Area
[10]  http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/ The Migration Observatory,
Oxford University
[11]  http://www.manchester.ac.uk/research/Uma.kothari/publications Prof. U.
Kathori’s Research Area [12] https://shprs.clas.asu.edu/sites/default/files/Hoerder%20CV_0.pdf Prof. D.
Hoerder’s Profile
[13] http://wileyblackwellexchanges.com/publishing-workshops/ Workshops List

No comments:

Post a Comment